Pełnowymiarowy kurs Smart Club

Dla tych, którzy chcą rozwijać w dzieciach umiejętności społeczne, zadbać o ich samorozwój i nauczyć mądrego gospodarowania pieniędzmi.

Rozwijamy praktyczne umiejętności życiowe, tak abyśmy świadomie i ze spokojem mogli kroczyć przez przyszłość. Zdobywamy pewność siebie, realizujemy marzenia, stawiamy na relacje, rozumiemy wartość pieniądza i potrafimy z niego mądrze korzystać. Kształtujemy przedsiębiorcze umysły, rozwijamy horyzonty, współpracujemy i bierzemy udział w projektach. 

Nasz autorski program rozwojowy powstał na podstawie raportu renomowanych instytucji Oxford Martin School i Fundacji Nesta - "Future of skills. Employment in 2030". Bazując na dokumencie, własnym doświadczeniu i wieloletniej pracy z młodzieżą, nasi wykwalifikowani pedagodzy opracowali innowacyjny zestaw działań i narzędzi, które przygotują uczestników programu do wyzwań, które przyniesie życie. Smart Club nie tylko wspomaga rozwój niezbędnych umiejętności i kompetencji przyszłości, ale także inspiruje, motywuje i pomaga w budowaniu solidnych fundamentów do osiągnięcia sukcesu i spełnienia w życiu.

3 kluczowe obszary rozwoju

 • samorozwój i umiejętności radzenia sobie w życiu
 • umiejętności społeczne
 • mądre gospodarowanie pieniędzmi

Dołączając do Smart Clubu, nasi uczniowie:

 • odkrywają swoje mocne strony, talenty i poznają możliwości, jakie im dają,
 • uczą się wyznaczać i realizować cele i marzenia,
 • odkrywają jak rozumieć sukcesy i porażki, oraz jakie lekcje mogą z nich wynosić
 • praktykują mądre podejmowanie decyzji, poparte wartościami
 • uczą się mądrego korzystania z pieniędzy, inwestowania, budżetowania i oszczędzania
 • rozwijają komunikację, kreatywność, zdolności społeczne
 • uczą się nawiązywać relację i budują PEWNOŚĆ SIEBIE

 

Smart Club to zajęcia, projekty, współpraca, zajęcia samorozwojowe, finansowe, oraz możliwość zaadaptowania przedsiębiorczej postawy. Uczniów czeka transformacja z myślenia z “nie dam rady” na “chcę i spróbuję, ale podejmę rozsądne decyzje po drodze”. Kiedy zadajemy pytanie naszym absolwentom “czego nauczył Cię Smart Club?” najczęściej słyszaną odpowiedzią jest “ODWAGI”. Zobaczcie sami!

Pierwszy rok w Smart Club

1 Pierwszy rok rozpoczynamy projektem społecznym. W jego ramach nawiązujemy współpracę, przełamujemy bariery, a także realizujemy pożyteczne społecznie cele, doświadczając przy tym czym jest realny, pozytywny wpływ na życie ludzi. 

2

Kim jestem

Poznajemy swoją osobowość, predyspozycje zawodowe oraz budujemy poczucie własnej wartości. Uczymy się także, że warto budować życie w oparciu o wartości i poznajemy niektóre z nich jak współpracę, rozwój, szacunek do siebie i innych, pomaganie itp. 3

Komunikacja

Poznajemy zasady skutecznej komunikacji. Uczymy się nawiązywać nowe kontakty, prowadzić rozmowę z nowo poznaną osobą i słuchać, by skutecznie budować relacje. To wszystko w praktycznym projekcie. 

4

Od marzeń do realizacji - sztuka planowania

Odkrywamy swoje pasje i marzenia. Dowiadujemy się jak zaplanować ich realizację, w jaki sposób radzić sobie z porażką oraz jak przejść drogę od celu do jego realizacji. Poznajemy znaczenie samodyscypliny, wytrwałości i konsekwencji. Rozwijamy postawę, dzięki której człowiek radzi sobie świetnie z wyzwaniami. 

5

Mądre korzystanie z pieniędzy 

Odkrywamy świat finansów od podstawowych pojęć, które powinny być znane każdemu z nas, by radził sobie dobrze z finansami, po budżetowanie, szacowanie kosztów, oszczędzanie i inwestowanie. Wszystko to, co jest niezbędne, żeby zarabiać pieniądze i skutecznie je pomnażać. Zapoznajemy się z narzędziami bankowymi.6

Sztuka prezentacji

Poznajemy zasady publicznego prezentowania tematu/idei wykorzystując przy tym środki audiowizualne. Oswajamy się z publicznością i nabieramy odwagi.7

Warsztaty Smart Biznes

W ich ramach w kameralnych grupach tworzymy firmę - od wymyślenia nazwy, biznesplan, po realizację materiałów marketingowych, produkcję towarów czy stworzenie oferty usługowej. Zwieńczeniem warsztatów są Targi Smart Biznes, podczas których prezentują owoce swojej pracy.

Warsztaty i projekt firmowy są niezwykłą okazją dla dzieci i młodzieży - bez względu na to czy w przyszłości będa prowadzić biznesy czy pracować na etacie - do rozwijania umieętności współpracy, rozwiązywania konfliktów, kreatywności, szukania rozwiązań, podejmowania decyzji, sprzedaży, prezentacji. Dają ogromną szansę do przelamywania barier i rozwijania odwagi.Drugi rok w Smart Club

1 Drugi rok, podobnie jak pierwszy, rozpoczynamy projektem społecznym. Jego celem jest zrealizowanie zadania na rzecz wybranej grupy społecznej. Przy tej okazji uczymy się współpracy, wywierania pozytywnego wpływu, komunikacji. Realizując to zadanie, uczniowie uczą się prowadzić rozmowę tak, by skorzystać z mądrości innych ludzi. Praktykują zasadę uczenia się od innych. 

2

Asertywność

Dowiadujemy  się czym jest prawdziwa asertywność oraz rozwijamy w sobie tę postawę. Ćwiczymy umiejętność wyrażania trudnych opinii, umiejętność chwalenia innych i przyjmowania pochwał. Rozwijamy umiejętność wyrażania swojego zdania. 3

Emocje

Na drugim roku poszerzamy znajomość wachlarza emocji. Uczymy się nazywać kolejne emocje i rozpoznawać je w sobie i innych. Zwiększamy świadomość w tym zakresie, budując podstawe do radzenia sobie z emocjami. Praktykujemy mówienie o uczuciach i dowiadujemy się jak radzić sobie z przykrymi odczuciami. 4

Kreatywność to przyszłość

Kreatywność nie tylko pozwala na ciekawe życie, ale to umiejętność niezbędna do radzenia sobie w różnych sytuacjach, dlatego właśnie poświęcamy jej blok na drugim roku Smart Clubu. Podczas zajęć rozwijamy u naszych uczniów obszary odpowiedzialne za rozwój tej umiejętności, uczymy nieszablonowego rozwiązywania problemów i pokazujemy narzędzia niezbędne do kształtowania w sobie kreatywnej postawy. 
5

Marketing

Podstawą promowania siebie, pomysłów, projektów, produktów jest dobry marketing. To bardzo ważny obszar, potrzebny do realizacji celków, dlatego właśnie w ramach tego bloku poznajemy podstawy dobrego marketingu i rozwijamy umiejętności z nim związane. Zwieńczeniem bloku jest praktyczny projekt, który realizujemy u jednej z firm partnerskich Smart Clubu. 

6

Sztuka autoprezentacji

Umiejętność przedstawienia siebie, swoich mocnych stron, prezentacji jest nam niezbędna w wielu sytuacjach. W ramach tego bloku uczymy naszych uczniów mówić o sobie śmiało, odważnie i profesjonalnie. Rozwijamy w nich umiejętność mówienia o swoich zaletach, predyspozycjach, ale także prezentować rozwiązania, projekty itp.
7

Mądre korzystanie z pieniędzy

Zgłębiamy zasady, które budują solidne podstawy finansowe w życiu, temat oszczędzania, inwestycji, budżetowania. Rozwijamy myślenie krytyczne i analityczne. Uczymy także jak bronić się przed pułapkami i negatywną stroną konsumpcjonizmu. Znajość budżetu domowego poszerzamy o budżet firmowy. 

8

Warsztaty Smart Biznes

Nasi uczniowie podobnie jak w pierwszym roku tworzą firmę – od wymyślenia nazwy, wytworzenia produktów czy folderów usługowych, pomysł na reklamę itd. Kolejno swój biznes prezentują na Targach Smart Biznes - na stoiskach i na scenie.

Trzeci rok w Smart Club

1 Tradycyjnie już rok rozpoczynamy od projektu społecznego. Tym razem jest to happening, którego celem jest wywarcie wpływu i zabranie głosu w ważnym temacie. Przy tym zadaniu rozwijamy umiejętność współpracy, przełamujemy bariery, a także realizujemy pożyteczne społecznie cele, doświadczając przy tym czym jest realny, pozytywny wpływ na życie ludzi. Zamiast bierności czy załamywania rąk, uczymy dzieci i młodzież poszukiwania rozwiązań w każdej sytuacji. Radzenia sobie z wyzwaniami i nastawienia na działanie prowadzące do celu.

2

Działanie zespołowe

(dla grup 7-9 i 10-12) 

Wiele z pomysłów, projektów, celów można zrealizować tylko współpracując z ludźmi. Umiejętność działania z zespołem jest jedną z ważniejszych kompetencji przyszłości a codzienność nie daje dzieciom aż tak wielu szans do jej rozwijania. Dlatego w Smart Clubie kładziemy duży nacisk na naukę współpracy. Blok - działanie zespołowe - realizowany na trzecim roku ma charakter gier zespołowych i ma formę nauki połączonej ze świetną zabawą. 3

Krytyczne myślenie

Na co dzień jesteśmy „zalewani” tysiącami komunikatów, a w mediach rozprzestrzenia się mnóstwo fałszywych informacji, których celem bywa zdobycie cyfrowej popularności, która staje się bardziej ceniona niż rzetelność. Jak nie podlegać manipulacji, stronniczości mediów, jak odróżnić fakt od fake newsa? Tu doskonalimy umiejętność weryfikowania źródeł, analizowania oraz wyciągania właściwych wniosków, odrzucając po drodze fałszywe informacje. "Badamy” filmy na YouTube, wpisy społecznościowe, tytuły medialne, a także badania rynkowe użyte w reklamach.
4

Sprzedaż na co dzień

Nie wystarczy mieć talent i zasoby, trzeba jeszcze umieć je zaprezentować, pokazać - od rozmowy kwalifikacyjnej, po spotkania z klientami itd. Chcąc czy nie, nie jesteśmy w stanie uciec od sprzedaży, nawet jeśli w życiu nie będziemy pracować w działach handlowych. W ramach tego bloku wyposażamy naszych uczniów w umiejętności niezbędne do skutecznego prezentowania siebie, swoich idei, produktów czy pomysłów.5

Negocjacje
Rozwinięciem kompetencji sprzedażowych sę negocjacje. Umiejętność potrzebna każdemu z nas, wykorzystywana w rozwoju zawodowym, handlu, prezentowaniu swoich pomysłów i in. W ramach tego bloku poznajemy podstawy skutecznych negocjacji i rozwijamy tę umiejętność w praktycznych ćwiczeniach. 


6

*  Dla młodzieży w wieku 13-16 - Warsztaty tworzenia własnej firmy

 

Podczas tych warsztatów każdy uczeń, indywidualnie, prowadzony przez trenera określa, jaką firmę chciałby założyć i krok po kroku planuje wszystko, co jest niezbędne do stworzenia tej firmy – tworzy identyfikację wizualną, określa profil klienta docelowego, sposoby pozyskania klienta, poznaje kroki urzędowe niezbędne do stworzenia firmy oraz podstawy zarządzania finansami firmy. Ten blok daje niezbędne podstawy, gdyby uczniowie np. na studiach chcieli założyć swoją działalność. 7

Finanse

Trzeci rok w Smart Clubie to dalszy rozwój umiejętności zarządzania pieniędzmi od budżetowania po inwestowanie. To już zaawansowane narzędzia, techniki, które służą budowaniu nawyków prowadzących do bogactwa. Poznajemy elementy rynku finansowego, dowiadujemy się w praktyce czym jest podatek, inflacja i inne ważne pojęcia, których znajomość pomaga w mądrym gospodarowaniu pieniędzmi. 

8

Warsztaty

Tradycyjnie już zwieńczeniem roku są warsztaty, w ramach których dzieci i młodzież, realizując praktyczny projekt, rozwijają wszystkie umiejętności nabywane przez lata w Smart Clubie. Na III roku młodzież poznaje tajniki budowania wizerunku firmy w Internecie. 

Co wchodzi w skład programu Smart Club?

 • zajęcia z praktykami, pedagogami i psychologami
 • nieoceniona wartość merytoryki, przekazywana podczas zajęć w przyjaznej atmosferze,
 • 33 zajęcia w ciągu roku szkolnego (60 lub 90 minutowe)
 • aktywny udział w Targach Smart Biznes
 • udział w projektach społecznych
 • materiały edukacyjne
 • spotkania z przedsiębiorczymi osobami 

Dla kogo jest program Smart Club? 

 • Dzieci w wieku 7-9 i 10-12 lat [grupy dziecięce]
 • Dzieci w wieku 13-18 lat [grupy młodzieżowe]

Informacje praktyczne dla rodziców 

Data rozpoczęcia

Wiek uczestników

Czas trwania programu

Czas trwania zajęć

Częstotliwość zajęć

Godziny

Gdzie?

XX. XX. XXX

7-12 lat

9 miesięcy*

60 minut 

1x w tygodniu

Godziny popołudniowe, wg ustalonego grafiku.

Sale Smart Clubu w Kaliszu

XX. XX. XXX

13-18 lat

90 minut

W Smart roku szkolnym odbędą się w sumie 33 zajęcia dla każdej z grupy. Obie grupy mają gwarancję udziału w Targach Smart Biznes.

*9 miesięcy to jeden rok szkolny, podczas gdy cały program Smart Club jest rozplanowany na 3 lata. 

Cennik oraz informacje dotyczące płatności

Cena za rok zajęć: 2160zł(grupy dziecięce)/2430(grupy młodzieżowe)

Informacje dotyczące płatności: Możesz zapłacić całość, bądź rozdzielić płatność na miesięczne raty w wysokości 240zł(grupy dziecięce)/270zł (grupy młodzieżowe) na okres 9 miesięcy.

 

Promocje: 

 • Jeżeli zapiszesz 3 lub więcej dzieci na zajęcia otrzymasz 5% obniżki na program Smart Club.
 • Jeżeli opłacisz rok zajęć z góry otrzymasz 5% obniżki na program Smart Club.

 

Zapisz swoje dziecko na program Smart Club!

Czy chcesz zapisać swoje dziecko na nasze zajęcia lub masz pytania? Jesteśmy tutaj dla Ciebie! 

Skontaktuj się z nami już dziś, a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i rozwiejemy wątpliwości..

 

ZADZWOŃ!

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach: XX-XX

tel. 724 820 421

Nasi partnerzy
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5