Czego uczymy

Uczestnicy Smart Club:

 • zwiększą wiedzę o swoich mocnych stronach, talentach i możliwościach
 • zwiększą swoją kreatywność i nauczą się odważnie marzyć
 • nauczą się wyznaczać i realizować cele  (w myśl powiedzenia "marzenie to cel z datą realizacji")
 • nauczą się planować osiąganie celów, monitorować postępy, kontrolować efekty 
 • nauczą się podstaw budowania dobrych relacji, nawiązywania współpracy, komunikacji w grupie
 • przeanalizują definicję i wartość sukcesu i porażki, na własnych doświadczeniach  nauczą sie traktować porażki jako lekcje, a problemy jako wyzwania
 • nauczą się pracy z pieniędzmi - dowiedzą się czym jest kapitał, inwestowanie, oszczędzanie, budżetowanie
 • wzmocnią rozumienie wartości takich jak odpowiedzialność, rzetelność, wytrwałość oraz szacunek
 • zwiększą poczucie swojej sprawczości, pewności siebie, będą bardziej świadomi swojej wartości i swojego potencjału
 • zwiększą wiedzę o mechanizmach współczesnego świata - oddziaływaniu reklam, mediów społecznościowych, wpływie na środowisko, podejmowaniu decyzji konsumenckich
 • na koniec projektu zaplanują i stworzą swój własny MINI BIZNES

Program SMART CLUB - Szkoły Przedsiębiorczości dla Dzieci i Młodzieży jest spójnym procesem, który obejmuje 33 lekcji, podzielonych na kilka bloków tematycznych. Każdy z nich prowadzi specjalista - praktyk w swojej dziedzinie.

Opiera się m.in. na raporcie Fundacji Nesta i Oxford Martin School „Future of skills. Employment in 2030”, który określa umiejętności przydatne w przyszłości w większości zawodów.

Został opracowany przez pedagogów specjalizujących się w nauczaniu odpowiednich grup wiekowych dzieci i młodzieży.

Połowa zajęć programu to zajęcia z samorozwoju i społeczne a połowa to zajęcia fianansowe. Zajęcia samorozwoju/społeczne przeplatają się co tydzień z zajęciami finansowymi.  

 

I rok Smart Club

Bloki tematyczne:

Projekt społeczny

W ramach tego projektu uczniowie uczą się współpracować, przełamują bariery, a także realizują pożyteczne społecznie cele, doświadczając przy tym czym jest realny, pozytywny wpływ na życie ludzi. 

1) Kim jestem?

Podczas tych zajęć poznajemy swoją osobowość, predyspozycje zawodowe oraz budujemy poczucie własnej wartości.

2) Komunikacja

Poznajemy zasady skutecznej komunikacji. Uczymy się nawiązywać nowy kontakt i słuchać, by skutecznie budować relacje.

3) Od marzeń do realizacji - sztuka planowania

Odkrywamy swoje pasje i marzenia. Dowiadujemy się jak zaplanować ich realizację i w jaki sposób radzić sobie z porażką.

4) Postawa proaktywna

Dowiadujemy się jak przejść drogę od celu do jego realizacji. Poznajemy znaczenie samodyscypliny, wytrwałości i konsekwencji. Rozwijamy postawę, dzięki której człowiek radzi sobie świetnie z wyzwaniami. 

5) Zarządzanie finansami 

Odkrywamy świat finansów od podstawowych pojęć, które powinny być znane każdemu człowiekowi, by radził sobie dobrze z finansami, po budżetowanie, szacownie kosztów, oszczędzanie i inwestowanie. Wszystko to, co jest niezbędne, żeby zarabiać pieniądze i skutecznie je pomnażać. Zapoznajemy się z narzędziami bankowymi. 

6) Warsztaty Smart Biznes

W ich ramach uczestnicy naszych zajęć w kameralnych grupach tworzą firmę - od wymyślenia nazwy, biznesplan, po realizację materiałów marketingowych, produkcję towarów czy stworzenie oferty usługowej. Bez względu na to, czy będą chcieli założyć w przyszłości firmę czy nie, uczą się tego, co jest potrzebne każdemu człowiekowi - umiejętności współpracy, planowania, angażowania swoich mocnych stron w realizację zadania, odpowiedzialności i wielu innych, praktycznych rzeczy. Zwieńczeniem wartsztatów są Targi Smart Biznes, podczas których prezentują owoce swojej pracy. 

 

II rok Smart Club

Bloki tematyczne

1. Kompetencje przyszłości i realizacja wyzwania rozwojowego 

Jaki będzie rynek pracy przyszłości? Jakie kompetencje będą miały kluczowe znaczenie w radzeniu sobie w dynamicznie zmieniającym się świecie? O tym właśnie dowiadują się uczniowie podczas wstępnego bloku na II roku Smart Clubu. Zgłębiają temat elastyczności oraz działania grupowego. Biorą także udział w praktycznym zadaniu, które rozwija w nich umiejętność nawiązywania kontaktów, współpracy, odwagę i pomaga przełamywać bariery. Jest także cenną lekcją dotyczącą przedsiębiorczości. 

2. Asertywność

Uczniowie dowiadują się czym jest prawdziwa asertywność oraz rozwijają w sobie tę postawę. Ćwiczą umiejętnoś wyrażania trudnych opinii, umiejętność chwalenia innych i przyjmowania pochwał. 

3Komunikacja Online

Internet jak ocean zawiera w sobie dużo skarbów oraz niebezpieczeństw. W tym bloku uczymy się jak z niego mądrze korzystać. Na co zwracać uwagę korzystając z mediów społecznościowych, jak ustrzec się przed pochłaniającą mocą Internetu. Rozwijamy także umiejętność krytycznego weryfikowania internetowych treści.

4. Kreatywność to przyszłość

Kreatywność nie tylko pozwala na ciekawe życie, ale to umiejętność niezbędna do radzenia sobie w różnych sytuacjach, dlatego właśnie poświęcamy jej blok na drugim roku Smart Clubu. Podczas zajęć rozwijamy u naszych uczniów obszary odpowiedzialne za rozwój tej umiejętności, uczymy nieszablonowego rozwiązywania problemów i pokazujemy narzędzia niezbędne do kształtowania w sobie kreatywnej postawy. 

5. Sztuka autoprezentacji

Umiejętność przedstawienia siebie, swoich mocnych stron, prezentacji jest nam niezbędna w wielu sytuacjach. W ramach tego bloku uczymy naszych uczniów mówić o sobie śmiało, odważnie i profesjonalnie. Rozwijamy w nich umiejętność mówienia o swoich zaletach, predyspozycjach, ale także prezentować rozwiązania, projekty itp.

6. Finanse

Zgłębiamy zasady, które prowadzą do sukcesu w życiu, temat oszczędzania, inwestycji, budżetowania. Rozwijamy myślenie krytyczne i analityczne. Dowiadujemy się tego co podstawowe i niezbędne o usługach bankowych. Odkrywamy temat marketingu i promocji oraz sprzedaży e – commerce. Uczymy także jak bronić się przed pułapkami i negatywną stroną konsumpcjonizmu.

7. Warsztaty Smart Biznes

Nasi uczniowie tworzą kampanię społeczną – od wymyślenia jej nazwy, idei, planu rozwoju, po materiały marketingowe, strategiczny plan jej realizacji, podział ról i zadań. Doświadczają wszystkiego, co jest niezbędne, by zrealizować tego typu ambitny projekt. Ćwiczą przy tym wszystkie umiejętności zdobywane podczas dwóch lat w Smart Clubie – od używania swoich mocnych stron, po planowanie, współpracę, komunikację, korzystanie z nowoczesnych rozwiązań, odpowiedzialność, kreatywność oraz zarządzanie finansami.

 

III rok Smart Club

Bloki tematyczne:

1. PRP Praktyczne Rozwiązywanie Problemów

Zamiast bierności czy załamywania rąk, uczymy dzieci i młodzież poszukiwania rozwiązań w każdej sytuacji. Radzenia sobie z wyzwaniami i nastawienia na działanie prowadzącego do celu. Rozwijamy postawę niepoddawania się. Poznajemy narzędzia i kształtujemy nawyki, dzięki którym możemy znajdować wyjście w różnych, życiowych sytuacjach.

2. Postawa liderska

Już kierowanie własnym życiem wymaga od nas umiejętności liderskich. Funkcjonując w społeczeństwie oddziałujemy na siebie nawzajem. Bez względu na to czy nasi uczniowie będą kierować zespołami, prowadzić swoje biznesy czy robić cokolwiek innego, umiejętność podejmowania inicjatywy, przewodzenia w projekcie, wywierania pozytywnego wpływu na ludzi będzie im z pewnością potrzebna. W ramach tego bloku poznajemy czym jest prawdziwe liderstwo i uczymy się je rozwijać.

3. Podstawy komunikacji bez przemocy

W rodzinie, w biznesie, w życiu społecznym - NVC (komunikacja bez przemocy) wprowadza szacunek, zaufanie, buduje stabilne i trwałe relacje. Stawia na kontakt, otwartość, empatię - w stosunku do samego siebie i innych. Na tym  bloku, rozwijamy głębiej wysoką kulturę komunikacji, która służy współpracy poprzez szukanie rozwiązań win-win (wygrana wszystkich) i komunikacji, w której jest przestrzeń na uwzględnienie potrzeb każdego.

4. Krytyczne myślenie

Na co dzień jesteśmy „zalewani” tysiącami komunikatów, a w mediach rozprzestrzenia się mnóstwo fałszywych informacji, których celem bywa zdobycie cyfrowej popularności, która staje się bardziej ceniona niż rzetelność. Jak nie podlegać manipulacji, stronniczości mediów, jak odróżnić fakt od fake newsa? Tu będziemy doskonalić umiejętność weryfikowania źródeł, analizowania oraz wyciągania właściwych wniosków, odrzucając po drodze fałszywe  informacje. Będziemy „badać” filmy na YouTube, wpisy społecznościowe, tytuły medialne, a także  badania rynkowe użyte w reklamach.

5. Koncentracja, uważność i wytrwałość

W pędzącym świecie, w którym dzieci przeładowane bodźcami mają coraz większą trudność w skupieniu się, rozwijamy w naszych uczniach umiejętność koncentrowania się na tym, co warte uwagi. Kształtujemy w nich wytrwałość i zdolność konsekwentnego dążenia do celu. Uczymy bycia „tu i teraz” i uważności, która daje najlepsze rezultaty w budowaniu relacji, osiąganiu celów itd. Pokazujemy jak mądrze wykorzystać dany nam czas i wyciągnąć z niego to, co najlepsze.

6. Sprzedaż na co dzień

Nie wystarczy mieć talent i zasoby, trzeba jeszcze umieć je zaprezentować, pokazać - od rozmowy kwalifikacyjnej, po spotkamia z klientami itd. Chcąc czy nie, nie jesteśmy w stanie uciec od sprzedaży, nawet jeśli w życiu nie będziemy pracować w działach handlowych. W ramach tego bloku wyposażamy naszych uczniów w umiejętności niezbędne do skutecznego prezentowania siebie, swoich idei, produktów czy pomysłów.

7. Finanse i prawo w życiu każdego człowieka

Trzeci rok w Smart Clubie to dalszy rozwój umiejętności zarządzania pieniędzmi od budżetowania po inwestowanie. To już zaawansowane narzędzia, techniki, które służą budowaniu nawyków prowadzących do bogactwa. Poznają elementy rynku finansowego, dowiadują się w praktyce czym jest podatek, inflacja i inne ważne pojęcia. Uczestniczą także w lekcjach prawa, którego znajomość ułatwia życie każdemu człowiekowi. 

8. Warsztaty

Tradycyjnie już zwieńczeniem roku są warsztaty, w ramach których dzieci i młodzież, realizując praktyczny projekt, rozwijają wszystkie umiejętności nabywane przez lata w Smart Clubie.