Nasze cele i wartości

Mamy misję do zrealizowania

Sprawiamy, że młodzież i dzieci stają się  świadomymi swojej wartości, umiejącymi budować relacje, gotowymi na wyzwania przyszłości, podejmującymi działanie w kierunku swoich celów osobami.

Nasze holistyczne podejście do edukacji, wspiera rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny uczniów. Przygotowujemy do świadomego i przynoszącego radość życia, wyposażając naszych uczniów w niezbędne umiejętności, wiedzę oraz wartości.

Tworzymy bezpieczną, otwartą i pełną pasji przestrzeń, w której każde dziecko odkrywa swoje talenty, rozwija potencjał,  uczy się współpracować z innymi i jak mądrze gospodarować pieniędzmi.

 

Poznaj wartości, które tworzą Smart Club

1. Życie - cenimy życie i chcemy aby nasi uczniowie doświadczali go w pełni i mądrze z niego korzystali. Każdy dzień jest niepowtarzalną okazją do odkrywania, rozwijania się, tworzenia pięknych wspomnień i relacji.

2. Zdrowe poczucie własnej wartości: Budowanie go w uczniach jest dla nas priorytetem, bo zdrowe poczucie własnej wartości jest jak trampolina do realizacji celów w każdej dziedzinie życia. I to dzięki niemu dzieci i młodzież mogą śmiało i odważnie zmierzać przez życie. Dążymy do tego, aby każde dziecko rozwijało się w sposób, który buduje jego siłę, równowagę wewnętrzną i odwagę.

3. Przeznaczenie – Wierzymy w to, że każdy człowiek ma potencjał i talenty spójne ze swoim przeznaczeniem. Że w jego życie jest wpisana celowość i sens. Że może mieć swoje miejsce w społeczeństwie i cele do zrealizowania. I największe spełnienie płynie z życia zgodnego z przeznaczeniem. Chcemy pomagać dzieciom w jego odkrywaniu i rozwijaniu potencjału potrzebnego do jego realizacji.

4. Współpraca i wzajemny szacunek: Wierzymy w moc współpracy i budowania dobrych relacji międzyludzkich. Uczymy naszych uczniów wartości współpracy, szacunku i otwartości na innych, aby mogli efektywnie działać w zespole i osiągać wspólne cele, ale też budować szczęśliwe życie. 

5. Wsparcie, empatia, pomaganie: Uczymy naszych uczniów zauważania innych, empatii i wrażliwości na drugiego człowieka. Tego, że warto pomagać i być nieegoistycznym, bo prawdziwie bogaty człowiek żyje nie tylko dla siebie, ale potrafi dzielić się swoimi zasobami z innymi.

6. Mądrość życiowa: W naszej szkole uczymy przede wszystkim praktycznej, życiowej mądrości, która pozwala podejmować rozsądne decyzje i radzić sobie w różnych sytuacjach. Pokazujemy też, że początkiem bogactwa jest mądrość i zdobywanie jej przekłada się na rozwój w dziedzinie finansów.

7. Bliskie relacje: Przywiązujemy dużą wagę do tworzenia wartościowych relacji między uczniami, trenerami, rodzicami, ale także innymi bliskimi i ludźmi napotkanymi na drodze życiowej. Jesteśmy świadomi, że relacje społeczne mają ogromny wpływ na nasze poczucie szczęścia w życiu i równowagę emocjonalną.

8. Życie w społeczeństwie: Uświadamiamy i tłumaczymy normy i założenia życia w globalnej społeczności. Uczymy o wzajemnych zależnościach, wyjaśniamy procesy i rolę odpowiedzialności za wspólne dobro. Pokazujemy, że to współdziałając z innymi i doceniając innych jesteśmy w stanie budować dobre życie. 

9. Mądre korzystanie z pieniędzy: Uczymy mądrego zarządzania swoimi finansami. Kładziemy nacisk na zrozumienie ich pochodzenia, wartości i szacunku do pieniądza. Pokazujemy jak możemy dokonywać rozsądnych wyborów zakupowych, oszczędzać, czy lokować swoje środki.

10. Sprawczość i samodzielność: Rozwijamy naszych uczniów, by stawali się samodzielnymi, potrafiącymi podejmować działanie i szukać rozwiązań ludźmi. By byli odpowiedzialni i by radzili sobie świetnie w życiu, bez względu na okoliczności, w których będą żyć.   

 

Skontaktuj się z nami!

Nasi partnerzy
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5